Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur

NaamPositieTelefoon
Suardus Douwsma Voorzitter 06-13248674
Freeke Hendrikse Secretaris 06-28424896
Jurjan Posthuma Penningmeester 06-22292558
Cornelis Boersma Wedstrijdsecretaris 06-30239411
Pytsje van der Meulen Ledenadministratie  
Æde-Piet Hoekstra Wedstrijdsecretaris jeugd 06-51557990
Johan Altena Algemene zaken  
Sander Hiemstra Algemeen bestuurslid 06-54934260
 

Jeugdbestuur

NaamPositieTelefoon
Jacob Wiebenga    
Haiko Feenstra    
Bouwe Meinsma    
Grietje van Netten    
Hans van der Hoek    
Hans de Boer    
Joris Winja    
Karin Sijbranda    
 
 

Algemeen

Algemene contactinformatie
Relatiecode v.v. Oudega: BBBC67B
Relatiecode OudegaHJSC: GKWH31Q
Accomodatie: sportpark It Joo, De Joodyk 2 8614 JK Oudega (Swf)
Accomodatie HJSC: Jeltewei 96 8622 XV Hommerts
Accomodatie Heeg: De Skatting 1A 8621 BT Heeg 
Bankrekeningnummer v.v. Oudega: NL74RABO0326100016

NaamPositieTelefoon
v.v. Oudega (W) Correspondentieadres 06-28424896
Sportpark It Joo Accomodatie 0515-469880