Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur

NaamPositieTelefoon
Gerrit Martens Voorzitter 06-37645030
Yme Vonk Algemeen 06-49370028
Feike Jagersma Penningmeester  
Cornelis Boersma Wedstrijdsecretaris 06-30239411
Æde-Piet Hoekstra Wedstrijdsecretaris jeugd 06-51557990
 

Jeugdbestuur

NaamPositieTelefoon
Jacob Wiebenga    
Haiko Feenstra    
Bouwe Meinsma    
Grietje van Netten    
Hans van der Hoek    
Hans de Boer    
Joris Winja    
Karin Sijbranda    
 
 

Algemeen

Algemene contactinformatie
Relatiecode v.v. Oudega: BBBC67B
Relatiecode OudegaHJSC/Heeg: GKWH31Q
Accomodatie: sportpark It Joo, De Joodyk 2 8614 JK Oudega (Swf)
Accomodatie HJSC: Jeltewei 96 8622 XV Hommerts
Accomodatie Heeg: De Skatting 1A 8621 BT Heeg 
Bankrekeningnummer v.v. Oudega: NL74RABO0326100016

NaamPositieTelefoon
v.v. Oudega (W) Correspondentieadres 06-28424896
Sportpark It Joo Accomodatie 0515-469880