Gisteravond, vrijdag 25 mei 2018, vond een buitengewone ledenvergadering van v.v. Oudega plaats. In deze ledenvergadering maakte het huidige bestuur bestaande uit Suardus Douwsma (voorzitter), Freeke Hendrikse (secretaris), Jurjan Posthuma (penningmeester), Cornelis Boersma (wedstrijdsecretaris), Johan Altena en Sander Hiemstra (algemene bestuursleden) haar aftreden defintief bekend. Reden is een verschil van inzicht met de leden in het te voeren beleid over de toekomst van de club. Vorige week donderdag 17 mei is een aantal leden (werkgroep) van de club bij elkaar gaan zitten om over de toekomst te gaan praten en hebben een aantal leden zich kandidaat gesteld als bestuurslid.

Het voorlopige (dagelijkse) bestuur zal gevormd worden door lid van verdienste Gerrit Martens, Feike Jagersma en Yme Vonk. Na het jubileum zal de werkgroep weer om tafel om één en ander verder uit te werken en wordt het bestuur hopelijk snel aangevuld met meer bestuursleden.

We richten ons dus eerst op het 70-jarig jubileum van komend weekend, vrijdag 1 en zaterdag 2 juni.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen