Op zaterdag 19 januari vindt om 16:45 de Algemene Ledenvergadering van v.v. Oudega plaats. Plaats van handelen is uiteraard M.F.C. It Joo. Voor deze vergadering wordt de wedstrijd Oudega VR1 - Mildam VR1 (14:00) gespeeld. Meer dan goed nieuws is dat het tot nu toe slechts 3 koppige bestuur van v.v. Oudega wordt uitgebreid met twee dames te weten Miranda Ekas en Sietske Rypma. Hierdoor bestaat het bestuur dus vanaf 19 januari (na goedkeuring) uit 5 personen. 

De huidige bestuursleden zijn: Gerrit Martens (voorzitter), Yme Vonk en Feike Jagersma (penningmeester). Klik hier voor de agenda in pdf.

Algemene Ledenvergadering V.V. Oudega Agenda
19 januari 2019, 16:45 It Joo
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 november 2017
4. Mededelingen
• Uitleg denktank
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag jeugdsecretaris
7. Jaarverslag acticomité
8.
a) Jaarverslag penningmeester
b) Verslag kascommissie (Anton Hoekstra, Rinze de Boer) en benoeming nieuwe
kascommissie
c) Vaststelling contributie
9. Bestuursverkiezing
Toetredend: Sietske Rypma
Miranda Ekas
10. Jeugd OHH
11. Senioren v.v. Oudega
12. Rondvraag
13. Sluiting

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen