Heugelijk nieuws op de ruim een uur durende ledenvergadering van v.v. Oudega. Miranda Ekas en Sietske Rypma komen definitief het bestuur van v.v. Oudega versterken. Dit bestond tot dan toe uit Gerrit Martens (voorzitter), Feike Jagersma (penningmeester) en Yme Vonk. Op 25 mei vorig jaar trad het toernmalige bestuur van v.v. Oudega af en vonden Martens, Jagersma en Vonk zich gelukkig bereid om de club de helpende hand te bieden. Zodanig bleef v.v. Oudega bestaan en nu krijgt het dus uitbreiding van Ekas en Rypma. De exacte taakverdeling binnen het bestuur volgt. Cornelis Boersma, die standby als wedstrijdsecretaris bleef, verlaat (defintief) het bestuur.

Ook positief om te melden is het toetreden van Freeke Hendrikse tot het jeugdbestuur van Oudega/HJSC/Heeg. Zo heeft onze club daar weer wat meer invloed.

De contributie wordt met ingang van het komende seizoen (2019/2020 dus) met € 5,- verhoogd aangezien voor jeugdleden € 5,- extra aan OHH moet worden afgedragen. Het bestuur zal de komende tijd met sponsors om tafel.

Er is namens Patrick Hiemstra een idee geopperd voor een 35+ team. Dit wordt door Hiemstra nader onderzocht. Het bestuur benadrukt dat dit niet ten koste mag gaan van het huidige herenteam en het 45+ team.

Voorts is er binnen de vereniging een denktank, dit bestaat uit plus minus 10 leden die allerhande zaken bij het eind hebben en een versterking voor het bestuur van onze club is. Zo zijn ze momenteel bezig met de reclameborden om het veld en de sproeiinstallatie. Mede door de club van 50 kan in deze installatie worden geinvesteerd. Dames in deze denktank zijn welkom!

Voorzitter Gerrit Martens zal contact opnemen met de gemeente over de matige toestand van het trainingsveld. Dit veld heeft behoorlijk te lijden gehad onder de droge zomer. Dat geldt ook voor het pupillenveld. Maar ook de twee feesttenten die er afgelopen zomer op hebben gestaan zijn hier debet aan. Pupillenwedstrijden van de jongste jeugd zullen voorlopig weer op het hoofdveld plaats vinden.

Martens benadrukt nog maar een keer dat seniorenleden wel twee keer of vaker moeten nadenken of ze daadwerkelijk gaan stoppen. Bij voorkeur natuurlijk liever niet! De doorstroom van de jeugd is (nog) niet heel groot. We moeten er de schouders onder blijven zetten!

Al met al een positieve ledenvergadering maar we moeten met z'n allen waakzaam blijven. Nieuwe leden blijven meer dan welkom bij onze vereniging die zo'n rijke geschiedenis heeft. Jarenlang de beste verenging van de toenmalige gemeente Wymbritseradiel.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen