We kunnen heel eerlijk zijn dat het een hele puzzel is geworden om een herenteam (11-tal) voor het nieuwe seizoen 2019/2020 samen te stellen. Daar waar nodig zullen spelers van de 7-tallen bij moeten springen. Voor alsnog komt er voor het nieuwe voetbalseizoen 2019/2020  één herenteam, één damesteam, twee heren 7-tallen (35 en 45+) en een dames 7-tal in actie. Bij de 35+ zitten een aantal spelers die ook bij de selectie van Oudega 1 heren maar als het past kunnen ze mee met de 35+ maar zaterdagmiddag gaat voor

Selectie Oudega 1:
Johan Altena, Cornelis Boersma, Rink Bootsma, Wybren Brouwer, Roald Buma, Rients de Groot, Æde Hoekstra, Anne-Jelle Hoekstra, Heero Hoekstra, Pieter Hoogterp, Tsjerk Hoogterp, Idsert Osinga, Ate Terpstra, Jelle Terpstra, Mark Walinga, Douwe Wiegersma en Wilhelm Roseboom.
Trainers: Klaas Hoekstra en Æde Hoekstra.
Leiders: Wilco Leenstra en Gerrit Martens (interim).

Selectie Oudega VR1:
Wietske Broersma, Miranda Ekas, Ande Groenveld, Freeke Hendrikse, Jildau Hoekstra, Marrit Hoekstra, Silke Hoekstra, Sjoukje Iedema, Lieke Lubbers, Brecht Osinga, Adrie  Hietkamp-Osinga, Rinske Reijenga, Sjoukje Reijenga, Sietske Rypma, Jenny Terpstra, Mandy Valkema, Sytske Wiegersma, Antsje Wiegersma en Silke Stilma.
Trainers: Sietse Broersma en Dave van der Leij.
Leider: Marten Walinga.

Selectie Oudega 35+:
Johan Altena, Patrick Hiemstra, Timothy Hiemstra, Æde Hoekstra, Heero Hoekstra, Klaas Hoekstra, Siebren Hoekstra, Pieter Hoogterp, Feike Jagersma, Bernard Mulder, Gerrit Posthuma, Wilhelm Roseboom, Almar Stegenga, Rinze Veenstra en Pascal van der Velde.
Leiders: Rinze Veenstra en Feike Jagersma.

Selectie Oudega 45+:
Johan Altena, Sjouke Boersma, Siemen Osinga, Klaas Regeling, Jelle Osinga, Evert Terpstra, Jacob van der Goot, Folkert Groenveld, Klaas de Groot, Germ-Jan Hes, Albert Reinstra, Yme Vonk, Reinder Hoekstra, Foeke Groenveld, Jan Thiema en Frâns Veldmans.
Leider: Frâns Veldmans.
Trainer: Wiepke Tysma.

Selectie Oudega VR2 (7-tal):
Pytsje van der Meulen, Annalies Hoogterp-Bakker, Sieuwke Flapper, Hinke Visser, Femke Veenstra, Sieuwke Leenstra, Jildou Terpstra, Lemke Osinga, Berber de Boer, Esther Hoekstra en Sietie van der Werff.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen