Uiteraard leverde ook het actiecomité in het seizoen 2018-2019 weer binnen de club een een bijdrage om wat extra geld in het laatje te brengen. Het actiecomité bestaat “op papier” uit de volgende personen: Lutske Wildschut, Appie Hes, Ans Boersma, Hendrika Ferbeek, Johan Altena en ondergetekende. In het jaar 2018 was er ook nog een feestcommissie i.v.m. het 70-jarig bestaan van de club. Eerder werd het idee geopperd om deze feestcommissie bestaande uit Anton Hoekstra, Freeke Hendrikse, Sietske Rijpma, Gerrit Martens (na jubileum zelf uit commissie gestapt omdat hij ook de voorzittershamer ging hanteren) Johan Altena en ondergetekende te combineren met het actiecomité tot één comité. Dit wordt vervolgd.

Het seizoen 2018-2019 was alweer het tweede jaar zonder een 1e elftal in de standaardklasse, wat voor velen nog altijd erg wennen is aan de lijn. Maar desondanks worden zowel de wedstrijden van het 1e in de reserveklasse nog steeds goed bezocht door een vaste groep trouwe supporters. Deze supporters volgen trouwens net zo goed de thuiswedstrijden van ons dameselftal. Bij de thuiswedstrijden van het 1e staat Lutske nog steeds fanatiek loten te verkopen. De gemiddelde opbrengst van de verloting in het seizoen 2018-2019 kwam dit keer gemiddeld uit op 45 euro. Ten opzichte van vorig seizoen is dit 2 euro meer.
Het zal er mee te maken hebben dat de prijzen zoals worst en kaas nog steeds in trek zijn want na de wedstrijd tijdens de 3e helft wordt ervan genoten bij een drankje en gaat de schaal ook vaak even rond.
Meestal komt Lutske na de wedstrijd in de kantine ook nog even langs om de stem voor de “Man of the Match” te noteren, zodat deze winnaar zich samen met zijn ploeggenoten goed mag doen aan wat lekkers.
Aan het draaiend rad werd een slinger gegeven (door Appie ter assistentie van Lutske) op 12 oktober 2018 nadat het 45+ gastheer was op het sportpark it Joo. Na de winter was het 45+ team op vrijdagavond 12 april 2019 ook weer gastheer en werd er een verloting in de kantine gehouden. Respectievelijk bracht dit zo’n 100 en 90 euro op, toch weer leuk meegenomen deze bedragen en geeft extra gezelligheid vanzelf.
Het slotweekend viel dit keer op zaterdag 1 juni 2019, maar kon wegens vele andere activiteiten zoals de bekerfinaledag van OHH JO10-1 in Zuidwolde (deden het prima tegen allemaal goede ploegen), H.J.S.C. slotdagen, It Joo wandeltocht, alleen worden gehouden op de zaterdagmiddag/avond tot een uur of acht ’s avonds met het welbekende mixtoernooi en een gezellig nazit. Daarna kon men nog voor een biertje en muziek terecht in de kantine van it Joo waarin een feestje werd gehouden na de wandeltocht. Uiteraard gaan we volgend seizoen weer voor een groter en uitgebreider feestje op de vrijdag en zaterdag.
Tot slot kan ik in dit verslag vermelden dat het nettobedrag van het actiecomité over het seizoen 2018-2019 weer iets hoger is uitgevallen dan het seizoen daarvoor, namelijk een nettobedrag van € 529,10 kon worden bijgeschreven aan de goede kant bij de penningmeester van de v.v. Oudega. Een mooi bedrag en dat betekent gewoon dat onze supporters ons mooie club nog altijd trouw blijven en loten blijven kopen.
Laat dit voor iedereen binnen de club een positieve motivatie zijn en je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. En wat zou het weer mooi zijn dat er een standaardelftal in de 5e klas gaat uitkomen. Durf te dromen!
Namens het actiecomité wil ik iedereen hartelijk bedanken voor jullie bijdrage op welke manier dan ook in het afgelopen seizoen. We zien jullie graag weer terug op het voetbalveld of in de kantine van it Joo.
Namens het actiecomité,
Germ-Jan Hes