Ons is gevraagd om een update van de vv Oudega in deze coronacrisis te geven nu voor velen het loopje naar het voetbalveld op zaterdag er niet meer bij is. Middels dit schrijven trachten we onze supporters en leden op de hoogte te houden wat er achter de schermen speelt. Zoals inmiddels bekend is het voetbal voor amateurs stilgelegd net als vele andere gewoonten van de mens. De KNVB heeft besloten om het seizoen te beëindigen en geen promotie en degradatie door te voeren. Voor ons herenteam jammer aangezien men op het moment van staken koploper is. Het bestuur heeft besloten om dit niet voor het gerecht aan te vechten, volgend seizoen met een bredere selectie opnieuw proberen.

Voor ons damesteam stond al vast dat het in dezelfde klas bleef, hoe het komend seizoen gaat is even afwachten wat er uit de jeugd bijkomt. 

OUD PAPIER

Elke laatste zaterdag van de maand wordt er door onze club het oud papier opgehaald, volgens ophalers komt het voor dat op sommige plaatsen het papier los aanbieden. Mensen pak het even goed in dat maakt het werken voor de ophalers makkelijker en sneller, deze jongens en meiden moeten meestal middags ook nog voetballen. Ook wordt veel papier al op vrijdagavond buiten gezet, bij droog weer en weinig wind is dit meestal geen probleem. Wel is het zo, als dozen scheuren doordat ze nat zijn of papier weg waait omdat het niet goed ingepakt is niet meer door ons opgeruimd hoeft te worden. Dit is voor rekening van degene die het papier aanbiedt.

OHH

Ook het jeugdvoetbal lag ondertussen stil, maar gelukkig mogen deze vanaf vanaf 29 april weer los. De trainers Maarten Scholten en Arjen Hoekstra hebben dit opgepakt en samen met nog enkele trainers de eerste trainingen op 30 april geleid. Wel is het zo dat er een protocol was opgesteld waar eenieder zich aan heeft te houden, onze complimenten hiervoor aan alle jeugdtrainers die hieraan mee helpen. Verder is het jeugdbestuur ook weer bezig met de invulling van komend seizoen. Dat is op dit moment best lastig omdat veel vergaderingen via de digitale weg gebeuren. 

KABOUTERVOETBAL

Bij ons kwam de vraag binnen of er na de zomer weer kaboutervoetbal is, bij onze bestuursleden is niet zoveel zicht op het aantal kabouters wat er is en of er animo voor is. Maar iedereen kan zich via de website opgeven, onderaan de homepage kun je via het invullen van het aanmeldformulier opgeven. Eventueel kunnen de ouders even bij elkaar stappen en een lijst aanleggen, want deze kabouters trainen alleen en betalen nog geen contributie. Als er genoeg zijn kunnen we samen een trainingstijd en trainer zoeken, wij als bestuur staan hier positief tegen over. De leeftijd in deze lichting begint bij 4 en 5 jaar, maar ook beginnende 6-jarigen kunnen hier eerst ervaring op doen. 

SPONSORING

Van de familie Attema, eigenaars van Peut tankservice kregen we bericht dat we het mooie bedrag van 352,55 euro op onze rekening mochten bij schrijven. Hiervoor alle dank voor degene die hieraan heeft bijgedragen, ook dank aan de fam. Attema. 

LEDVERLICHTING

Op de afgelopen ledenvergadering is er besloten om de verlichting op zowel het hoofdveld als trainingsveld te vervangen. Wel is het zo dat er afgesproken om minimaal de helft van de investering via subsidies en sponsering bij één te halen. Door onder andere 30% overheidsbijdrage, en een stevige bijdrage van de club van 50 (die hierbij ook de gift van transportbedrijf Hoekstra betrok). Verder werd de RABO-bank aangeschreven, die ons een cheque ter waarde van 1000 euro aanbood waar wij als club zeer erkentelijk voor zijn. Verder lopen er nog wat aanvragen, maar duidelijk is dat we bijna op het streefbedrag zitten. In week 26 wordt er met de aanleg van de verlichting begonnen.

Tot zover een update van de vv Oudega, hopelijk gaat de bal in september weer rollen.

Bestuur vv Oudega

Gerrit Martens

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen