ameland.59.jpgInmiddels hebben vele leden lotenboekjes gekregen die voor het jubileum verkocht dienen te worden. Nadat dit geschied is kan dit samen met de € 40,- bij één van de volgende personen ingeleverd worden:
Ans Boersma, Bauke de Vriesstrjitte 14; Appie Hes, Blomfinne 14, Lutske Wildschut, Hellingpaed 8 Gaastmeer of Germ-Jan Hes (foto) Hoytemadyk 12.