Oudega is goed uit de winterstop gekomen. Thuis tegen subtopper SDS 4 kwam het eigenlijk nauwelijks in de problemen. Rinze de Groot schoot de oranjehemden kort na rust en met de wind in de rug aan de leiding. Oudega verzuimde daarna het karwei te klaren waardoor het tot het eindsignaal van de goed fluitende arbiter Jetze Terpstra spannend bleef. Kort voor dit eindsignaal kon het thuispubliek opgelucht adem halen toen SDS de lat raakte. 

Na de toetreding op de algemene ledenvergadering op zaterdag 19 januari van Miranda Ekas en Sietske Rypma is de taakverdeling binnen het bestuur van v.v. Oudega als volgt geworden: Gerrit Martens (voorzitter), Sietske Rypma (secretaris), Feike Jagersma (penningmeester), Miranda Ekas (wedstrijdsecretaris) en Yme Vonk (algemeen bestuurslid). Contactgegevens van deze personen zijn hier te vinden.

Op zaterdag 2 maart 2019 wordt er een exclusief buffet voor de leden van de Club Van 50 geserveerd in MFC It Joo te Oudega. We beginnen om 17.00 uur met een paar drankjes. De bijdrage voor het buffet is slechts € 10, - per persoon. De kosten van het bier zijn voor rekening van de Club Van 50. Opgave via mail bij Klaas de Groot vόόr 16 februari 2019. De € 10, - graag contant betalen op 2 maart 2019 in It Joo.

Op zaterdag 2 februari worden twee bekerwedstrijden op ons sportpark It Joo gespeeld waarna een week later (zaterdag 9 februari) de voorjaarsreeks 2019 alweer losbarst! Dat betekent ook dat er weer scheidsrechters en spelbegeleiders in Oudega nodig zijn. Scheidsrechtercoördinator Frâns Veldmans heeft de spelers/speelsters van Oudega 1, VR1 en 45+ weer ingedeeld. Bij verhindering graag zelf voor een vervanger zorgen en dit ook aan Veldmans (06-15447666) doorgeven! Klik hier voor de spelregels voor de wedstrijden waarbij een spelbegeleider nodig is (JO8, JO9 en JO10).