Doordat door het coronavirus de Eredivisie vroegtijdig is beëindigd komt er ook geen winnaar van de Reinjastrofee van v.v. Oudega. Het managerspel was dit seizoen in ere hersteld, zij het in een hele andere opzet. Niet meer kiezen uit spelers en speelsters van v.v. Oudega maar uit die van de Eredivisie. De corona heeft dus ook hier roet in het eten gegooit. Wel worden er binnenkort twee winnaars uit de rondewinnaars getrokken die een pakketje van de Doarpswinkel winnen en een draagbare bluetoothspeaker in de clubkleur oranje. Voor protesten tegen dit besluit kan men zich wenden tot de advocaat van Cambuur, de heer Segaar (haha).

Afgelopen donderdag 30 april kon de jeugd van OHH na een coronastop van 6 weken de wei weer in. Als hokkelingen, die na een lange winter van op stal hebben gestaan weer naar buiten mogen, betraden ze het door de droogte aangetaste hoofdveld van v.v. Oudega. Dit met in acht neming van speciale regels opgesteld door het RIVM. De verantwoordelijkheid ligt zoals eerder gemeld bij de trainers zelf. Onder leiding van Arjen Hoekstra, Maarten Scholten en gasttrainer Lammert Harkema hadden de spelers en speelsters veel "wille". 

Van de regering hebben de clubs groen licht gekregen om te trainen met de jeugd onder de 12 jaar. Het bestuur van OHH heeft besloten om tot het einde van het seizoen geen trainingen meer te verzorgen. Deze trainingen worden dan ook gegeven namens de trainers. Wel hebben we goedkeuring van de clubs om de velden te gebruiken. De verantwoordelijkheid ligt dan ook volledig bij de trainers. Wij als trainers willen graag weer, net als de jeugd, trainen!
Iedereen tot 12 jaar van Oudega, HJSC en Heeg is welkom!

De aksje "Tank & Schenk" hat v.v. Oudega op 'e nij in moai bedrach oplevere. Tankstatsjon Peut Attema yn Heech hat € 352,55 nei ús klup oermakke oer de perioade fan maart 2019 oant maart 2020. Foar elke tankte liter kinne je € 0,01 donearje oan v.v. Aldegea middels in druk op de iPad die yn de shop fan it tankstatsjon oan De Draei 1 yn Heech stiet. v.v. Aldegea is Peut TANKber foar dizze moaie aksje die't al in oantal jierren duorret!