OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2017 – 2018

Route Start op Westerskatting - Stasjonsleane - Tsjerkemar - Simmersnie -

Hoytemadyk - Breksdyk - Hagenadyk - B. de Vriesstrjitte -

J. Piebengastrjitte - Reafinne - Pastorystrjitte - Blomfinne - De Joody k

  

Let op! - Troefmarkt (Pier even vragen)

- It Hofke (aan de achterkant via oprit aan de Reafinne)

- Tractor ophalen bij Almar Stegenga en weer terugbrengen

- Papierwagen ophalen bij Smederij Hoekstra en terugbrengen

- Het papier mag niet over de rand uitsteken, verder goed

aanstampen en de container met het net afsluiten

- Plastic zakken en houten kistjes in container van It Joo

deponeren

Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich aan dit schema te

houden. Laat je mede ophalers niet in de steek!

BEN JE VERHINDERD?? ZORG ZELF VOOR EEN VERVANGER!!!

30 september 2017

Klaas Hoekstra

Patrick Hiemstra

Rink Bootsma

Pieter Hoogterp

28 oktober 2017

Idsert Osinga

Rinze de Groot

Wilhelm Roseboom

Sietske Rypma

25 november 2017

Aede-Piet Hoekstra

Heero Hoekstra

Durk-Jan Broersma

Ande Groenveld

23 december 2017

Siemen Osinga

Anne Jelle Hoekstra

Jimte Koopmans

Mandy Valkema

27 januari 2018

Aede Hoekstra

Henri Kraak

Evert Witteveen

Jenny Terpstra

24 februari 2018

Roald Buma

Heero Hoekstra

Rients de Groot

Sjoukje Iedema

31 maart 2018

Aede-Piet Hoekstra

Sander Hiemstra

Durk-Jan Broersma

Adrie Osinga

28 april 2018

Klaas Hoekstra

Patrick Hiemstra

Rients de Groot

Brecht Osinga

26 mei 2018

Haintje Jansen

Pascal van der Velde

Anne Jelle Hoekstra

Sytske Wiegersma

30 juni 2018

Aede Hoekstra

Evert Witteveen

Henri Kraak

Antsje Wiegersma

28 juli 2018

Idsert Osinga

Rinze Veenstra

Feike Jagersma

Jelle Terpstra

25 augustus 2018

Roald Buma

Pieter Hoogterp

Wilhelm Roseboom

Wietske Broersma

De eerst genoemde is de tractorchauffeur en informeert de rest van de mensen!