OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2019 – 2020
Route Start op Tsjerkemar - Simmersnie - Westerskatting - Stasjonsleane -
Hoytemadyk - Breksdyk - Hagenadyk - B. de Vriesstrjitte -
J. Piebengastrjitte - Reafinne - Pastorystrjitte - Blomfinne - De Joody k
Let op! - Tractor ophalen bij Almar Stegenga en weer terugbrengen
- Papierwagen ophalen bij Smederij Hoekstra en terugbrengen
- Het papier mag niet over de rand uitsteken, verder goed
aanstampen en de container met het net afsluiten
- Plastic zakken en houten kistjes in container van It Joo
deponeren
Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich aan dit schema te
houden. Laat je mede ophalers niet in de steek!
BEN JE VERHINDERD?? ZORG ZELF VOOR EEN VERVANGER!!!

28 september 2019
Idsert Osinga
Rink Bootsma
Jelle Terpstra
Ande Groenveld
26 oktober 2019
Anne Jelle Hoekstra
Pieter Hoogterp
Douwe Wiegersma
Sietske Rypma
30 november 2019
Roald Buma
Heero Hoekstra
Ate Terpstra
Miranda Ekas
28 december 2019
Siemen Osinga
Rients de Groot
Wybren Brouwer
Mandy Valkema
25 januari 2020
Mark Walinga
Aede Hoekstra
Pascal van der Velde
Jenny Terpstra
29 februari 2020
Tsjerk Hoogterp
Heero Hoekstra
Wilhelm Roseboom
Sjoukje Iedema
28 maart 2020
Anne Jelle Hoekstra
Ate Terpstra
Jelle Terpstra
Adrie Osinga
25 april 2020
Idsert Osinga
Patrick Hiemstra
Rients de Groot
Brecht Osinga
30 mei 2020
Roald Buma
Pascal van der Velde
Anne Jelle Hoekstra
Sytske Wiegersma
27 juni 2020
Mark Walinga
Aede Hoekstra
Douwe Wiegersma
Antsje Wiegersma
25 juli 2020
Tsjerk Hoogterp
Rinze Veenstra
Feike Jagersma
Freeke Hendrikse
29 augustus 2020
Wybren Brouwer
Pieter Hoogterp
Wilhelm Roseboom
Wietske Broersma
De eerstgenoemde is de tractorchauffeur en informeert de rest van de mensen!