OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2020 – 2021
Route Start op Tsjerkemar - Simmersnie - Westerskatting - Stasjonsleane -Hoytemadyk - Breksdyk - Hagenadyk - B. de Vriesstrjitte -J. Piebengastrjitte - Reafinne - Pastorystrjitte - Blomfinne - De Joody kLet op! - Tractor ophalen bij Almar Stegenga en weer terugbrengen- Papierwagen ophalen bij Smederij Hoekstra en terugbrengen- Het papier mag niet over de rand uitsteken, verder goedaanstampen en de container met het net afsluiten- Plastic zakken en houten kistjes in container van It Joodeponeren. Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich aan dit schema tehouden. Laat je mede ophalers niet in de steek !BEN JE VERHINDERD?? ZORG ZELF VOOR EEN VERVANGER!!!

26 september 2020
Roald Buma
Rink Bootsma
Jelle Terpstra
Ande Groenveld

31 oktober 2020
Anne Jelle Hoekstra
Pieter Hoogterp
Douwe Wiegersma
Sietske Rypma

28 november 2020
Idsert Osinga
Heero Hoekstra
Ate Terpstra
Miranda Ekas

19 december 2020
Wybren Brouwer
Rients de Groot
Johan Martens
Mandy Valkema

30 januari 2021
Idsert Osinga
Hertzen-H de Jong
Lieuwe Wiegersma
Jenny Terpstra

27 februari 2021
Mark Walinga
Heero Hoekstra
Reinold Wassenaar
Sjoukje Iedema

27 maart 2021
Anne Jelle Hoekstra
Ate Terpstra
Jelle Terpstra
Sietske Rijpma

24 april 2021
Tsjerk Hoogterp
Wilco Leenstra
Rients de Groot
Brecht Osinga

29 mei 2021
Douwe Wiegersma
Jacco Zijlstra
Anne Jelle Hoekstra
Sytske Wiegersma

26 juni 2021
Mark Walinga
Aede Hoekstra
Menno Ykema
Antsje Wiegersma

31 juli 2021
Tsjerk Hoogterp
Sander Meijer
Durk-Jan Broersma
Freeke Hendrikse

28 augustus 2021
Wybren Brouwer
Pieter Hoogterp
Wilco Leenstra
Wietske Broersma

De eerstgenoemde is de tractorchauffeur en informeert de rest van de mensen!