Oudega 45plus teamfoto 1024x768
Seleksje:

- Johan Altena

- Sjouke Boersma

- Siemen Osinga

- Jacob Martens

- Klaas Regeling

- Jelle Osinga

- Jurjan Posthuma

- Suardus Douwsma

- Evert Terpstra

- Jetze Terpstra

- Klaas de Groot

- Willem Hoekstra

- Germ Jan Hes

- Albert Reinstra

- Arno Hiemstra

- Yme Vonk

- Reinder Hoekstra

- Anton Hoekstra

- Foeke Groenveld

- Frâns Veldmans

Lieder: Frâns Veldmans (06-15447666).

Training op tongersdei om 20:00 troch Wiepke Tysma as er op de freeds gjin wedstryden binne.
Yndieling foarjiersreeks 2018, 1e klasse 18.

FFS 45+, Nieuweschoot 45+, ONS Sneek 45+, Oudega 45+, SWZ Boso Sneek 45+.
De kompetysje begjin op freed 23 maart. Oare spyldata binne: 6 april, 20 april, 11 maaie en 25 maaie.

Wedstrijdnummer Wedstrijddatum Aanvangstijd Thuis team Uit team Accommodatie Accommodatie stad
119455 23-3-2018 19:30 Oudega 45+1 FFS 45+1 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart SNEEK
118988 23-3-2018 20:10 Nieuweschoot 45+1 Oudega 45+1 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart SNEEK
119452 23-3-2018 20:30 Oudega 45+1 ONS Sneek 45+1 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart SNEEK
119312 23-3-2018 20:50 SWZ Boso Sneek 45+1 Oudega 45+1 Sportpark vv Sneek Wit-Zwart SNEEK
119453 6-4-2018 19:30 Oudega 45+1 FFS 45+1 Sportpark Zuidersportpark SNEEK
118984 6-4-2018 20:10 Nieuweschoot 45+1 Oudega 45+1 Sportpark Zuidersportpark SNEEK
119456 6-4-2018 20:30 Oudega 45+1 SWZ Boso Sneek 45+1 Sportpark Zuidersportpark SNEEK
119196 6-4-2018 20:50 ONS Sneek 45+1 Oudega 45+1 Sportpark Zuidersportpark SNEEK
119454 20-4-2018 19:30 Oudega 45+1 FFS 45+1 Sportpark De Greiden HEERENVEEN
119311 20-4-2018 20:10 SWZ Boso Sneek 45+1 Oudega 45+1 Sportpark De Greiden HEERENVEEN
119449 20-4-2018 20:30 Oudega 45+1 ONS Sneek 45+1 Sportpark De Greiden HEERENVEEN
118985 20-4-2018 20:50 Nieuweschoot 45+1 Oudega 45+1 Sportpark De Greiden HEERENVEEN
118986 11-5-2018 19:30 Nieuweschoot 45+1 Oudega 45+1 Sportpark It Joo OUDEGA SUDWEST FRYSLAN
119450 11-5-2018 19:50 Oudega 45+1 ONS Sneek 45+1 Sportpark It Joo OUDEGA SUDWEST FRYSLAN
119249 11-5-2018 20:30 FFS 45+1 Oudega 45+1 Sportpark It Joo OUDEGA SUDWEST FRYSLAN
119457 11-5-2018 20:50 Oudega 45+1 SWZ Boso Sneek 45+1 Sportpark It Joo OUDEGA SUDWEST FRYSLAN
119458 25-5-2018 19:30 Oudega 45+1 SWZ Boso Sneek 45+1 Sportpark Vegelinsoord VEGELINSOORD
118987 25-5-2018 20:10 Nieuweschoot 45+1 Oudega 45+1 Sportpark Vegelinsoord VEGELINSOORD
119451 25-5-2018 20:30 Oudega 45+1 ONS Sneek 45+1 Sportpark Vegelinsoord VEGELINSOORD
119250 25-5-2018 20:50 FFS 45+1 Oudega 45+1 Sportpark Vegelinsoord VEGELINSOORD