Pagina

OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2018 – 2019
Route Start op Westerskatting - Stasjonsleane - Tsjerkemar - Simmersnie -
Hoytemadyk - Breksdyk - Hagenadyk - B. de Vriesstrjitte -
J. Piebengastrjitte - Reafinne - Pastorystrjitte - Blomfinne - De Joody k
Let op! - Tractor ophalen bij Almar Stegenga en weer terugbrengen
- Papierwagen ophalen bij Smederij Hoekstra en terugbrengen
- Het papier mag niet over de rand uitsteken, verder goed
aanstampen en de container met het net afsluiten
- Plastic zakken en houten kistjes in container van It Joo
deponeren
Iedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich aan dit schema te
houden. Laat je mede ophalers niet in de steek!
BEN JE VERHINDERD?? ZORG ZELF VOOR EEN VERVANGER!!!

25 september 2018
Anne Jelle Hoekstra
Rink Bootsma
Pieter Hoogterp
Jelle Terpstra

27 oktober 2018
Idsert Osinga
Rinze de Groot
Wilhelm Roseboom
Sietske Rypma

24 november 2018
Roald Buma
Heero Hoekstra
Ate Terpstra
Ande Groenveld

22 december 2018
Siemen Osinga
Rients de Groot
Wybren Brouwer
Mandy Valkema

26 januari 2019
Aede Hoekstra
Henri Kraak
Evert Witteveen
Jenny Terpstra

23 februari 2019
Tsjerk Hoogterp
Heero Hoekstra
Wybren Brouwer
Sjoukje Iedema

30 maart 2019
Anne Jelle Hoekstra
Ate Terpstra
Jelle Terpstra
Adrie Osinga

27 april 2019
Idsert Osinga
Patrick Hiemstra
Rients de Groot
Brecht Osinga

25 mei 2019
Roald Buma
Pascal van der Velde
Anne Jelle Hoekstra
Sytske Wiegersma

29 juni 2019
Aede Hoekstra
Evert Witteveen
Henri Kraak
Antsje Wiegersma

27 juli 2019
Tsjerk Hoogterp
Rinze Veenstra
Feike Jagersma
Freeke Hendrikse

31 augustus 2019
Roald Buma
Pieter Hoogterp
Wilhelm Roseboom
Wietske Broersma

De eerstgenoemde is de tractorchauffeur en informeert de rest van de mensen!

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur

NaamPositieTelefoon
Gerrit Martens Voorzitter 06-37645030
Yme Vonk Algemeen 06-49370028
Feike Jagersma Penningmeester  
Cornelis Boersma Wedstrijdsecretaris 06-30239411
Æde-Piet Hoekstra Wedstrijdsecretaris jeugd 06-51557990
 

Jeugdbestuur

NaamPositieTelefoon
Jacob Wiebenga    
Haiko Feenstra    
Bouwe Meinsma    
Grietje van Netten    
Hans van der Hoek    
Hans de Boer    
Joris Winja    
Karin Sijbranda    
 
 

Algemeen

Algemene contactinformatie
Relatiecode v.v. Oudega: BBBC67B
Relatiecode OudegaHJSC/Heeg: GKWH31Q
Accomodatie: sportpark It Joo, De Joodyk 2 8614 JK Oudega (Swf)
Accomodatie HJSC: Jeltewei 96 8622 XV Hommerts
Accomodatie Heeg: De Skatting 1A 8621 BT Heeg 
Bankrekeningnummer v.v. Oudega: NL74RABO0326100016

NaamPositieTelefoon
v.v. Oudega (W) Correspondentieadres 06-28424896
Sportpark It Joo Accomodatie 0515-469880
 
 
 

IMG 2741 1024x768

Chantal v/d Horst
Isa v/d Horst
Ilse Wiersma
Doutzen Osinga
Gesiena Kraak
Sybrich Boschma
Maite Postuma
Tialda Sikma

Leiders:

Hilda Bakker
?

Trainers:

Toussaint Boonstra
Erro Hofstra
Joke Aartsen

Trainingstijden:

Maandag in Hommerts: Toussaint en Erro 17:30 tot 18:30 uur
Donderdag in Heeg: Joke 17:00 tot 18:00 uur

Speelschema voorjaarsreeks 2016

Subcategorieën