Voor het eerst in ruim anderhalf jaar vond er afgelopen vrijdag 1 oktober 2021 weer een ledenvergadering van v.v. Oudega plaats. In het verbouwde M.F.C. It Joo was de opkomst helaas niet heel groot, zeg maar mager. Voorzitter Gerrit Martens nam de notulen van de laatste ALV op vrijdag 31 januari 2020 met de aanwezigen door. Door de pandemie kon daarna niet meer (in grote getale) vergaderd worden. Dus op deze regenachtige vrijdag werden de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 in één klap belicht. 

Er wordt besloten om een maximumtermijn als bestuurslid aan de club te verbinden van 3 termijnen van 3 jaar of te wel 9 jaar, dit in verband met verversing. In goed overleg kan daar altijd nog van worden afgeweken.
Jelle Terpstra zal de werving van sponsors (verder) op zich nemen en mag zelf secudanten toevoegen voor een eventuele sponsorcommissie.
Jacob van der Goot die al een tijdje in het bestuur meedraaide wordt formeel bevestigd als nieuw bestuurslid van de club. Feike Jagersma treedt, mede door privéomstandigheden, na ruim drie jaar terug als penningmeester. Jagersma is destijds samen met Gerrit Martens en Yme Vonk in de bres gesprongen toen de club zonder bestuur kwam te zitten en v.v. Oudega daardoor op de rand van de afgrond bivakeerde. Toen Jagersma in 2018 aan het roer van de club kwam had het plus minus 100 leden, ondertussen staat de teller (mede door de toename van de 7-tallen) op ongeveer 150. We kunnen dus duidelijk spreken van dat het de club na de vele tegenslagen het ondertussen voor de wind gaat. Leider Jimte Koopmans informeert bij het bestuur naar de mogelijkheid voor een eventueel tweede elftal. Hier staat het bestuur uiteraard niet negatief tegenover maar er moeten minimaal 30 spelers voor beide herenteams zijn die wekelijks de wei in kunnen/willen. Koopmans gaat de boer op, wordt vervolgt.
Binnenkort worden dan de nieuwe tenue's van het vlaggenschip geleverd die gesponsord worden door Koopmans Palenkraken en Grondwerken.
De ander zoon van de eigenaar van dit bedrijf, Ygram, stapt samen met Oudegaster Johannes Walinga ook in sponsoring en stelt een uittenue voor het damesteam beschikbaar. Een fantastisch gebaar voor deze niet voetballers dat ze de club op deze manier een heel warm hart toedragen!

De jaarcijfers van de club worden door scheidend penningmeester Feike Jagersma met de aanwezige leden doorgenomen en zijn goedgekeurt door de kascommissie bestaande uit Reinder Hoekstra en Sietze Verbeek. Klaas Jaarsma stelt zich beschikbaar voor de kascommissie, hij neemt de plek in van Verbeek.
Het oud-papier is momenteel meer dan redabel en de club gaat hier dan voorlopig ook mee door. Het is blij dat het hier de stekker niet uit heeft getrokken want de oud-papierprijs is in jaren niet zo hoog geweest.
Voetbalvereniging Oudega doet ook dit jaar mee aan de Rabo Club support actie, een link hiervan komt op deze website te staan.
Herplaatsing van zitbanken langs het (pupillen)veld is aan de orde, Gerrit Martens zoekt vrijwilligers.
Aede Hoekstra beklaagt zich over de enorme wildgroei aan brandnetels en dergelijke langs het trainingsveld. Reinold Wassenaar stelt zich beschikbaar om hier met de bosmaaier door heen te gaan want dit is lastig in het ambtelijk apparaat.
De brancard zal weer op een zichtbare plek worden opgeborgen, hoewel we hier uiteraard niet veel gebruik van hopen te maken.
Germ-Jan Hes vraagt zich af of het aankondigingsbord voor de smederij ook weer in gebruik gaat worden genomen. Hier gaat het bestuur werk van maken.
De leden Klaas Jaarsma en Anton Hoekstra willen zich inzetten voor een (lang)wintersportweekend van de club, meer info volgt.
Tenslotte van de vergadering wordt Feike Jagersma door Gerrit Martens nog in de bloemetjes gezet en krijgt hij tevens een cadeaubon. Een terecht applaus volgt.
Daarna wordt deze ALV door Martens afgesloten en kan iedereen in de kantine twee consumpties namens de club drinken.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen