Oudega 1 lag vorig seizoen lekker op kampioenskoers maar het cornovirus stak een stokje voor het ontkurken van de champagne. The show must go on. Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur, het coronavirus is de deur nog niet uit. Vooralsnog gaan we er vanuit dat Oudega 1 op zaterdag 29 augustus aan de bekercampagne kan gaan beginnen. Dorpshuis It Joo wordt nog druk verbouwd. De selectie van v.v. Oudega 1 (mannen) is in de breedte behoorlijk verstevigd. Vorig seizoen stroomden Durk-Jan Broersma, Wilco Leenstra en Lieuwe Wiegersma al in. De volgende jeugdspelers voegen zich dat dit seizoen bij: Johan Martens, Hertzen-Harmen de Jong, Menno Hylkema, Reinold Wassenaar, Marten Stegenga en Sander Meijer.

Komende zaterdag 4 juli is er weer een doedag in/bij It Joo. Hiervoor zijn we weer op zoek naar een aantal vrijwilligers. Deze keer bestaan de werkzaamheden voornamelijk uit schilderen van kleedboxen en lakken van de zitbanken. We beginnen om 8.30 of de middaggroep om 13.00.  Gehele dag mag natuurlijk ook. Wanneer je je opgeeft, geef even aan wanneer je komt. Na afloop is er natuurlijk weer bier. Groetjes van Johan Altena en Siebe Walinga.

Afgelopen week heeft het bedrijf Oostendorp Nederland uit Zwijndrecht de LED-verlichting rondom het hoofd- en traininsgveld van v.v. Oudega geplaatst. Maandag is met de aanleg begonnen, woensdagavond is de verlichting op de juiste manier afgesteld. Naast dat de verlichting zeer duuzaam is, zal het gelijktijdig aan hebben van de verlichting om het hoofd- en trainingsveld geen problemen meer geven (zoals met de huidige verlichting wel vaak het geval was). Naast dat de club zelf een deel van de kosten heeft betaald hebben de volgende bedrijven/instellingen de club een financiële injectie gegeven die deze investering mogelijk heeft gemaakt:

Vandaag (8 juni 2020) exact 35 jaar geleden, of te wel op (zaterdag) 8 juni 1985 werd ons sportcomplex It Joo aan De Joodyk geopend. Tot dan toe werd er door v.v. Oudega midden in de "buorren" gevoetbald aan de Reafinne met als kantine het legendarische Dophok. In 1985 werd er dus naar de oostelijke rand van v.v. Oudega verhuisd waar het dorpshuis It Joo verrezen was. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de verbouwing van dit dorpshuis. Zoals u op de foto's kunt zien was het in 1985 nog een kale bedoeling rond de voetbalvelden. De Bouke de Vriesstrjitte en Jan Piebengastrjitte waren er nog niet en geen beschutting van bomen of struikgewas. Waar nu smederij Hoekstra zit zat destijds nog transportbedrijf Hoekstra.