OPHAALSCHEMA OUD PAPIER 2021 – 2022
Route Start op Tsjerkemar - Simmersnie - Westerskatting - Stasjonsleane -Hoytemadyk - Breksdyk - Hagenadyk - B. de Vriesstrjitte -J. Piebengastrjitte - Reafinne - Pastorystrjitte - Blomfinne - De JoodykLet op! - Tractor ophalen bij Almar Stegenga en weer terugbrengen- Papierwagen ophalen bij Smederij Hoekstra en terugbrengen- Het papier mag niet over de rand uitsteken, verder goedaanstampen en de container met het net afsluiten- Plastic zakken en houten kistjes in container van It JoodeponerenIedereen wordt vriendelijk doch dringend verzocht om zich aan dit schema tehouden. Laat je mede ophalers niet in de steek!BEN JE VERHINDERD?? ZORG ZELF VOOR EEN VERVANGER!!!
25 september 2021
Anne Jelle Hoekstra
Heero Hoekstra
Jelle Terpstra
Ande Groenveld

30 oktober 2021
Roald Buma
Pieter Hoogterp
Sietse van der Meer
Silke Stilma

27 november 2021
Idsert Osinga
Rink Bootsma
Gerrit Schaap
Miranda Ekas

18 december 2021
Wybren Brouwer
Rients de Groot
Johan Martens
Mandy Valkema

29 januari 2022
Idsert Osinga
Hertzen-H de Jong
Lieuwe Wiegersma
Jenny Terpstra

26 februari 2022
Mark Walinga
Ate Terpstra
Reinold Wassenaar
Sjoukje Iedema

26 maart 2022
Anne Jelle Hoekstra
Niels Eppenga
Jelle Terpstra
Anouk Bok

30 april 2022
Tsjerk Hoogterp
Wilco Leenstra
Rients de Groot
Marrit Hoekstra

28 mei 2022
Douwe Wiegersma
Jacco Zijlstra
Marten Stegenga
Antsje Wiegersma

25 juni 2022
Mark Walinga
Aede Hoekstra
Menno Hylkema
Sytske Wiegersma

30 juli 2022
Tsjerk Hoogterp
Bauke Rijpma
Durk-Jan Broersma
Lieke Lubbers

27 augustus 2022
Wybren Brouwer
Pieter Hoogterp
Wilco Leenstra
Wietske Broersma

De eerstgenoemde is de tractorchauffeur en informeert de rest van de mensen!